Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
 • Monitor Księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
  • Aktualności
   • Normy szacunkowe na 2023 r. – projekt rozporządzenia MF
   • W 2023 podwyżka kar porządkowych
   • Zastaw skarbowy w 2023 r. – podwyżka wartości minimalnej
   • Dodatek węglowy – komu przysługuje
   • MF planuje zaktualizować wykaz podatków i opłat wpłacanych na mikrorachunek
   • Od 1 września 2022 r. niższe wynagrodzenia młodocianych i wpłata na PFRON
   • Niższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów
   • MF pracuje nad nowymi wzorami PIT-2, PIT-2A, PIT-3
   • Projekty nowych wzorów formularzy zeznań rocznych PIT - w konsultacjach
   • Projekty zmian w VAT - w konsultacjach
   • Slim VAT 3 od 2023 r. – projekt ustawy
   • 16 sierpnia 2022 r. upływa termin na składanie wniosków o świadczenie postojowe
   • Kontrola płatności w transgranicznym handlu elektronicznym – zmiany w VAT od 2024 r.
   • Będzie ustawa o działalności lombardowej
   • Będzie zmiana wysokości należności z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych
   • Nowy Krajowy Standard Rachunkowości – Przychody ze sprzedaży
   • Wzrost stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w 2023 r.
   • Przedłużenie niektórych terminów w zakresie podatku u źródła – projekt rozporządzenia MF
   • BGK nadal będzie udzielał gwarancji transakcji leasingowych
   • Nowe wersje elektronicznych formularzy ZUS
   • Zaniechanie poboru podatku od nagród dla Powstańców Warszawskich i ich małżonków
   • W 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się dwa razy
   • Zmiany w CIT i PIT – projekt na 2023 r.
   • Zmiana ustawy o KAS – projekt
   • Spory zbiorowe pracy – projekt
   • Zmiana procedur administracyjnych – projekt
   • Rękojmia i gwarancja konsumencka
   • Finansowanie społecznościowe, wakacje kredytowe i dłuższa tarcza antyinflacyjna
   • Podwyżka diet w krajowych podróżach służbowych
   • VAT-R – nowy wzór formularza
   • Opłaty RTV na 2023 r.
   • Stawka VAT 0% na polepszacze gleby i niektóre produkty lecznicze finansowane ze zbiórek publicznych
   • Zmiana wykazu stanowisk politycznych objętych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
   • Przedłużenie ważności banderol naniesionych na wyroby winiarskie
   • Wpłaty za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
   • Niektóre pisma do e-US nie wymagają podpisu
   • Zaświadczenia wydawane przez e-Urząd Skarbowy
   • Wyłączono niektóre funkcje portalu podatkowego
   • E-Urząd skarbowy i PUESC– przepisy wykonawcze
   • Automatyzacja załatwiania spraw przez KAS
   • Pomoc Ukrainie – zmiany
   • Wyłączenie mechanizmu pay & refund względem płatnika technicznego
   • Działania obronne w ramach UE – preferencje podatkowe
   • Podwyższone wynagrodzenie płatników PIT
   • Składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
   • 0% VAT na darowizny dla ofiar wojny w Ukrainie
   • Przesunięcie terminu wprowadzenia kas w myjniach samochodowych
   • Przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8E
   • Przedłużony termin złożenia zeznania podatników podatku minimalnego
   • Świadczenia dla obywateli Ukrainy
  • O tym musisz wiedzieć!
   • Jak odliczać składkę zdrowotną po zmianach od 1 lipca 2022 r.
   • Wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych
   • Kto od 1 lipca 2022 r. płaci wyższe zaliczki na PIT
   • Do 22 sierpnia 2022 r. podatnicy mogą złożyć oświadczenie o zmianie opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na skalę podatkową
   • Fakturowanie w KSeF będzie obowiązkowe od 2024 r.
   • W sierpniu rolnicy składają wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa
   • Ustawa o automatyzacji KAS – już opublikowana
   • Więcej czasu na rozliczenie minimalnego podatku dochodowego
   • Do 30 września 2022 r. przedłużono termin na złożenie deklaracji CIT-8E
  • O to pytają księgowi
   • Czy pracodawca dofinansowujący wypoczynek dzieci pracowników może się od nich domagać rachunków za ten wypoczynek
   • Czy można uznać za użyczenie umowę, w której używający płaci ubezpieczenie za powierzony mu środek trwały
   • Kiedy część odsetkowa raty leasingowej jest kosztem podatkowym
  • Raport Monitora Księgowego
  • VAT
   • Zmiana rozporządzenia w sprawie kas wirtualnych – nie tylko na potrzeby myjni samochodowych
   • Czy można wystawić jedną fakturę zbiorczą na wszystkie dostawy z całego miesiąca
   • Czy wydanie sprzętu elektronicznego jako nagród powinno być oznaczone kodem GTU
   • Czy fizjoterapeuta musi posiadać kasę online
   • Karty miejskie z prawem do korzystania z usług turystycznych, jako bony różnego przeznaczenia – wyrok TSUE
   • Naprawa i remont wind w budynkach mieszkalnych z obniżoną stawką VAT – wyrok TSUE
   • Kontrowersyjna stawka VAT dla montażu markiz – wyrok NSA
  • Rachunkowość
   • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych zapłatę kary umownej w walucie obcej
   • Czy meble zakupione do budowanego budynku mogą zostać od razu zaliczone w koszty
   • Jak rozliczyć w księgach rachunkowych sprzedaż budynku wraz z częścią gruntu
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
   • Jak traktować podatkowo odszkodowanie, które zostało zwrócone przez pracownika
   • Czy brytyjski VAT od sprzedaży stanowi przychód
   • Jaką stopę referencyjną NBP stosować przy obliczaniu wysokości hipotetycznych odsetek
   • Jak traktować podatkowo dochód spółdzielni mieszkaniowej uzyskany ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej – interpretacja MF
   • Objęcie świadectw użytkowych w spółce nie stanowi przychodu – wyrok NSA
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Czy zadośćuczynienie za szkody spowodowane mobbingiem może korzystać ze zwolnienia z PIT
   • Czy usługi grafika komputerowego mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym
   • Czy w związku z wypłatą pracownikowi zapomogi z powodu trudnej sytuacji materialnej należy potrącić zaliczkę na PIT
   • Jak amortyzować montowany w ziemi zbiornik na deszczówkę
   • Czy w spółce jawnej można kontynuować opodatkowanie podatkiem liniowym po zamknięciu jednoosobowej działalności gospodarczej – wyrok NSA
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Kiedy ewidencjonować w pkpir importowane towary
  • ZUS
   • Jak ustalić podstawę składki zdrowotnej, gdy przedsiębiorca dodatkowo wynajmuje mieszkania
   • Czy pracownica mająca umowę do dnia porodu nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego
  • Kadry i płace
   • Czy kwotę wolną od potrąceń podwyższa się ze względu na działania związane z COVID-19
   • Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po długiej nieobecności pracownika w pracy
 • Ściąga Księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Terminy zwrotu VAT
 • Wskaźniki i stawki
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Wskaźniki i stawki sierpień 2022
 • Dodatek specjalny
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Przewodnik po wakacjach kredytowych
 • Monitor Biur Rachunkowych
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
 • Dodatek specjalny 1
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Jak ustalić stawkę VAT – instrukcja
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00