Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
import_contacts
 • Monitor Księgowego
  Spis treści
  • Rozrachunki z bankiem
   • Jak banki zabezpieczają spłatę kredytu
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Czy raty czynszu leasingowego zapłacone po kradzieży samochodu są kosztami uzyskania przychodu
   • Jak zleceniobiorca może rozliczyć koszty samochodu wykorzystywanego przy wykonaniu zlecenia
   • Jakiego rodzaju przychodem będzie kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej
   • Czy przedsiębiorstwo spółki cywilnej może być aportem do spółki z o.o.
  • Ubezpieczenia
   • Czy od nieoprocentowanej pożyczki należy zapłacić składkę na ubezpieczenie
   • Jak wykazać w dokumentach ZUS pracownika tymczasowo aresztowanego
   • Kto i kiedy powinien złożyć dokument ZUS IWA
   • Czy w zaświadczeniu o zarobkach wykazuje się wypłaty z ZFŚS
  • VAT
   • Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać wcześniejszy zwrot VAT
   • Czy można odliczyć VAT od opłaty wstępnej zapłaconej od leasingu samochodu ciężarowego
   • Czy darowizna majątku firmy jest opodatkowana VAT
   • Czy udzielanie prywatnych lekcji języka angielskiego jest opodatkowane VAT
   • Czy bilety na dyskotekę są opodatkowane VAT
   • Kiedy można odliczyć VAT z refaktury usług telekomunikacyjnych
   • Kiedy należy płacić VAT od usług transportowych
   • Czy można odliczyć VAT naliczony, zanim powstanie obowiązek zapłaty VAT należnego w usłudze transportowej
   • Czy można odliczyć VAT naliczony z faktury wystawionej w miesiącu poprzedzającym miesiąc wydania towaru
   • Czy masaż leczniczy świadczony na zlecenie zakładu opieki zdrowotnej jest opodatkowany VAT
   • Czy import oprogramowania do urządzeń hazardowych podlega opodatkowaniu VAT
   • Czy faktura wystawiona za udostępnienie powierzchni targowej w Niemczech jest importem usług
   • Kiedy można odliczyć VAT z faktury VAT RR
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
   • Które wydatki oraz odsetki od pożyczek i kredytów można zaliczyć do kosztów
   • Czy wydatki na certyfikację wyrobów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
   • Na czym polega związek gospodarczy, jakie wywołuje skutki w obecnym stanie prawnym i jakie zmiany nastąpią od przyszłego roku
   • Które spośród świątecznych wydatków poniesionych na rzecz pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych
  • Prawo pracy
   • Czy wadliwe powierzenie mienia wyłącza odpowiedzialność pracownika
   • Jak obliczyć nagrodę jubileuszową
   • Czy będą zmiany w zwolnieniach grupowych
  • Prawo cywilne
   • Jak prawidłowo złożyć pozew w postępowaniu nakazowym
  • Prawo w spółkach
  • Podatek od nieruchomości
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
   • Czy umowa zawarta pod warunkiem podlega opodatkowaniu
   • Czy trójstronna kompensata rozliczeń wzajemnych podlega opodatkowaniu
  • Opłata skarbowa
   • Czy należy uiścić opłatę skarbową od wniosku o umorzenie zaległości podatkowej
  • Najnowsze orzecznictwo
   • Czy można obniżyć stawki podatku od nieruchomości w ciągu roku
   • Czy ponoszenie wydatków na remont współwłasności wyklucza zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości
   • Kto decyduje o umorzeniu lub rozłożeniu zaległości na raty
  • Ordynacja podatkowa
   • Czy uchylenie decyzji organu podatkowego pozwala podatnikowi domagać się pełnego odszkodowania
  • Z praktyki komisarza skarbowego
   • Jakie informacje składać o oddelegowanym do pracy w Polsce przez zagraniczną firmę
 • Temat na czasie
  Spis treści
   • Prawo dla firm - zmiany wprowadzane w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2004 r.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00