Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
do 2021-06-30 info
Artykuł aktualny
do 2021-06-30 info
Data publikacji: 2020-09-08

Gorące tematy dla biur rachunkowych

1. Nowa matryca stawek VAT i klasyfikacja CN oraz PKWiU 2015

Według nowej matrycy stawek VAT towary będą klasyfikowane według nomenklatury CN, a usługi - według PKWiU 2015. Ta rewolucyjna zmiana jest powiązana z kolejną: na nowo został określony zakres stosowania obniżonych stawek VAT. Całkowicie zmieniono załączniki nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których są wymienione towary i usługi opodatkowane stawkami 8% i 5%.

Podatnicy stanęli przed nie lada wyzwaniem, ponieważ muszą prawidłowo zakwalifikować towary według nomenklatury CN oraz wprowadzić do swoich systemów księgowych kluczowe zmiany - nowe numery CN dla towarów, a do nich przyporządkować także nowe stawki VAT. Większość podatników nie zetknęła się do tej pory z klasyfikacją CN, która była stosowana w rozliczeniach celnych i akcyzie.

1.1. CN stosowana do klasyfikacji towarów według ustawy o VAT

Na 2020 r. klasyfikacja CN wynika z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1776 z 9 października 2019 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Inaczej niż dotychczas w przypadku PKWiU, na każdy rok jest ogłaszana nowa wersja CN.

Ustawodawca nie zastrzegł, że zmiana CN nie powoduje zmiany stawek VAT. Tylko w przypadku towarów wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, objętych pakietem paliwowym, zamieścił takie zastrzeżenie. To zapewne będzie dużym wyzwaniem dla podatników.

Pełna wersja CN składa się z 21 sekcji. CN jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną.

Dysponując starym numerem PKWiU 2008 jesteśmy w stanie ustalić numer CN, gdyż GUS opublikował (stat.gov.pl/klasyfikacje) klucze powiązań między CN a PKWiU 2015 oraz między PKWiU 2015 a PKWiU 2008, ale nie jest to proste.

1.2. Nowe zasady ustalania stawek VAT dla towarów

Największe zmiany czekają podatników w opodatkowaniu towarów. Oprócz nowej klasyfikacji na wiele towarów stawka VAT ulegnie zmianie. Z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej zmianę stawek VAT i klasyfikacji wynika, że zastosowano w miarę możliwości jedną stawkę podatku dla całych działów CN. Jednak w praktyce okazało się, że od tej zasady jest nadal wiele wyjątków. W sumie tylko 7 z 99 działów klasyfikacji CN opodatkowanych jest w całości jedną obniżoną stawką 5% VAT. Pozostałe działy są opodatkowane albo różnymi stawkami VAT, albo tylko stawką 23%. Dla wielu towarów stawka VAT nie zależy od numeru CN, tylko od spełnienia warunków ustawowych.

Aby łatwiej można było się posługiwać nową klasyfikacją CN i ustalać stawki VAT dla towarów, omówimy poszczególne działy CN.

Tabela 1. Działy CN - nowa klasyfikacja CN i stawki VAT

Lp.

Dział CN

Opis

1

2

3

1.

Żywe zwierzęta - dział 01 CN

W dziale 01 CN w grupach 0101-0105 sklasyfikowane są żywe zwierzęta, takie jak:

konie, osły, muły i osłomuły,

bydło,

świnie,

owce i kozy,

drób domowy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki.

Wszystkie wymienione tam zwierzęta są opodatkowane w całości stawką 8% (poz. 7 zał. nr 3 do ustawy o VAT).

W dziale 01 pod numerem CN 0106 jest kategoria "Pozostałe zwierzęta żywe", gdzie są wymienione m.in. gady, wielbłądy, delfiny. Zwierzęta z tej kategorii są opodatkowane stawką 23%, z wyjątkiem:

królików,

strusi,

pszczół,

jedwabników,

trzmieli,

entomofagów (wyłącznie stawonogi i nicienie),

przeszkolonych psów przewodników dla ociemniałych,

opodatkowanych stawką 8%.

2.

Mięso i podroby jadalne - dział 02 CN

Mięso i podroby jadalne są sklasyfikowane w dziale 02 Sekcji I. Dział ten jest opodatkowany w całości stawką 5% (poz. 1 zał. nr 10 do ustawy o VAT). Początek numerów CN z tego działu to 02. Podatnik, który dokonuje sprzedaży na terytorium kraju, nie musi znać całego numeru CN. Wystarczy, że będzie wiedział, czy sprzedawane przez niego wyroby są w tym dziale. Znajdziemy w nim:

mięso z bydła, świeże lub schłodzone,

mięso z bydła, zamrożone,

mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone,

mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone,

mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone,

jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone,

mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105 (drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki), świeże, schłodzone lub zamrożone,

pozostałe mięso i podroby jadalne (np. z królików, zajęcy, żab, gołębi), świeże, schłodzone lub zamrożone,

tłuszcze ze świń bez chudego mięsa oraz drobiowe, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone.

Oznacza to, że każde mięso, zarówno świeże, jak i mrożone, oraz podroby jadalne są opodatkowane stawką 5%.

Z objaśnień do tego działu wynika, że nie obejmuje on:

produktów z tego działu, gdy nie nadają się lub są nieodpowiednie do spożycia przez ludzi,

jelit, pęcherzy i żołądków zwierzęcych (pozycja 0504 CN) lub krwi zwierzęcej (pozycja 0511 CN lub 3002 CN),

tłuszczu zwierzęcego innego niż produkty objęte pozycją 0209 CN (dział 15).

3.

Ryby żywe, świeże lub zakonserwowane oraz owoce morza - dział 03 CN

W dziale 03 CN zostały sklasyfikowane w grupowaniach 0301-0305:

żywe ryby,

świeże ryby lub schłodzone,

zamrożone ryby,

filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone,

ryby suszone, solone lub w solance,

ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia,

mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi,

które według nowej matrycy stawek VAT są opodatkowane stawką 5% (poz. 2 zał. nr 10 do ustawy o VAT).

Natomiast wymienione w grupowaniach 0306-0308 tzw. owoce morza, tj.:

skorupiaki (np. homary, kraby, krewetki), nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi,

mięczaki (np. ostrygi, kalmary), nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi,

bezkręgowce wodne (np. meduzy), inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi,

według nowej matrycy są opodatkowane stawką 23%. Stawkę 23% będziemy stosowali również, gdy wymienione produkty będą składnikiem posiłków dostarczanych w ramach usługi gastronomicznej (art. 41 ust. 12f ustawy o VAT).

PRZYKŁAD 1

Restauracja ma w menu makaron z kurczakiem oraz makaron z krewetkami. Po zmianie stawek VAT makaron z kurczakiem będzie nadal opodatkowany stawką 8%, natomiast makaron z krewetkami - stawką 23%.

4.

Produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego - dział 04 CN

Kolejny dział, który jest w całości opodatkowany stawką 5%, to dział 04 Sekcji I (poz. 3 zał. nr 10 do ustawy o VAT). Początek numerów CN z tego działu to 04. Podatnik, który dokonuje sprzedaży na terytorium kraju, nie musi znać całego numeru CN. Wystarczy, że będzie wiedział, czy sprzedawane przez niego wyroby są w tym dziale. Znajdziemy w nim:

mleko i śmietanę, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego oraz zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego,

maślankę, mleko zsiadłe i śmietanę ukwaszoną, jogurt, kefir i inne sfermentowane bądź zakwaszone mleko i śmietanę, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, lub aromatyzowane, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao,

serwatkę, nawet zagęszczoną lub zawierającą dodatek cukru albo innego środka słodzącego,

produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,

masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania,

ser i twaróg,

jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane,

jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego,

miód naturalny.

5.

Jadalne i niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego - dział 05 CN

W dziale 05 znajdują się produkty pochodzenia zwierzęcego. Numer ten jest wymieniony w zał. nr 10 do ustawy o VAT, ale stawka 5% ma zastosowanie tylko do jelit, pęcherzy i żołądków zwierząt (z wyjątkiem rybich), całych i w kawałkach, świeżych, schłodzonych, zamrożonych, solonych, w solance, suszonych lub wędzonych (poz. 4 zał. nr 10 do ustawy o VAT).

Pozostałe wymienione tam produkty (np. włosy, sierść, szczecina, skóry) są opodatkowane stawką 23%.

Od 31 sierpnia 2020 r. została obniżona z 23% na 8% stawka VAT na nasienie zwierząt objętych poz. 7 załącznika nr 3 do ustawy oraz poz. 2 załącznika nr 10 do ustawy (0511 CN).

6.

Drzewa, krzewy, sadzonki, bulwy, korzenie, kwiaty cięte i liście ozdobne - dział 06 CN

W dziale 06 znajdują się różnego rodzaju rośliny żywe oraz cięte, które są opodatkowane stawką 8% (poz. 8 zał. nr 3 do ustawy o VAT), takie jak m.in.:

cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia,

sadzonki i zrazy, grzybnie,

drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, szczepione lub nie, drzewa leśne,

kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane.

Natomiast liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane, są opodatkowane stawką 23%.

7.

Warzywa (świeże, mrożone, suszone) oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne - dział 07 CN

Wymienione w dziale 07 warzywa, zarówno świeże, jak i schłodzone, mrożone, suszone, są opodatkowane stawką 5% (poz. 5 zał. nr 10 do ustawy o VAT).

Dział ten obejmuje wszystkie warzywa świeże lub schłodzone. Ustawodawca wymienia przykładowe warzywa, takie jak:

ziemniaki, świeże lub schłodzone,

pomidory, świeże lub schłodzone,

cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone,

kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone,

sałata i cykoria, świeże lub schłodzone,

marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone,

ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone,

WAŻNE Korniszony są sklasyfikowane pod numerem CN 0707 00 i opodakowane stawką 5%.

warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone.

Natomiast pod numerem CN 0709 jest kategoria "Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone", do której zaliczamy: szparagi, bakłażany, selery inne niż seler korzeniowy, grzyby i trufle, słodką paprykę, szpinak, karczochy, oliwki, dynie i tykwy, cukinie, warzywa sałatowe inne niż sałata i cykoria, burak boćwinę (lub boćwinę szerokoogonkową), kapary, koper, kukurydzę cukrową. Również pod tym numerem wymieniona jest kategoria "Pozostałe", gdzie możemy sklasyfikować niewymienione wprost warzywa.

W dziale tym są również wymienione warzywa:

mrożone oraz mieszanki warzyw mrożonych,

zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia,

suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone; Dyrektor KIS potwierdził, że do tej kategorii zaliczamy także mieszanki przyprawowe z suszonych warzyw do zup,

strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone,

co oznacza, że są opodatkowane stawką 5%.

WAŻNE Mieszanki warzyw mrożonych jako sklasyfikowane pod numerem CN 0710 90 00 według nowej matrycy stawek VAT są opodatkowane stawką 5%.

Odrębną kategorią w dziale 07 są: maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek, rdzeń sagowca - również opodatkowane stawką 5%.

8.

Owoce i orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów - dział 08 CN

Cały dział 08 jest opodatkowany stawką 5% (poz. 6 zał. nr 10 do ustawy o VAT). Stawka ta ma zastosowanie do wszystkich owoców i orzechów jadalnych. Ustawodawca, tak jak w przypadku warzyw, wymienia przykładowe orzechy i owoce:

orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane oraz

banany świeże lub suszone,

daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone,

owoce cytrusowe, świeże lub suszone,

winogrona, świeże lub suszone,

melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże,

jabłka, gruszki i pigwy, świeże,

morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże,

świeże - truskawki i poziomki, maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium, owoce kiwi, duriany właściwe, owoce persymony (kaki), tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya.

W dziale 08 CN są również kategorie "Pozostałe", gdzie należy sklasyfikować niewymienione wprost owoce i orzechy jadalne.

Objęcie całego działu stawką 5% spowoduje obniżenie stawki VAT na owoce cytrusowe, tropikalne i podzwrotnikowe.

WAŻNE Stawka VAT na owoce cytrusowe, tropikalne i podzwrotnikowe zostanie obniżona z 8% na 5%.

Ponadto wymieniając przykładowe owoce, ustawodawca przy niektórych z nich wskazuje, że mogą być zarówno świeże, jak i suszone. Przy wielu z nich nie ma określenia "suszone". Nie oznacza to, że pozostałe suszone owoce nie mogą być opodatkowane stawką 5%. Ponieważ pod numerem 0813 są wymienione owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806, więc stawka 5% ma zastosowanie również do owoców suszonych, w przypadku których ustawodawca tego wprost nie wskazał.

WAŻNE Mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych działem 08 CN są opodatkowane stawką 5%.

Oprócz tego w dziale 08 wymienione są:

owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego,

owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia,

skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących,

do których także stosujemy stawkę 5%.

9.

Kawa, herbata, mate, przyprawy - dział 09 CN

Produkty wymienione w dziale 09 CN są opodatkowane dwiema stawkami VAT - 8% i 23%. Stawką 23% należy opodatkować:

kawę, nawet paloną lub bezkofeinową, łupinki i łuski kawy, substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji;

herbatę, nawet aromatyzowaną, oraz mate.

Na podstawie art. 41 ust. 12f pkt 1 ustawy o VAT stawkę 23% należy stosować do kawy i herbaty serwowanych jako napój w kawiarniach, restauracjach, barach, zarówno na miejscu, jak i na wynos.

Natomiast wszystkie przyprawy objęte tym działem są opodatkowane stawką 8% (poz. 1 zał. nr 3 do ustawy o VAT). Są tam wymienione m.in.: pieprz, papryka, cynamon, kardamon, wanilia, goździki, gałka muszkatołowa, nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku, jagody jałowca, imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry.

Jak w każdym dziale CN jest tu kategoria "Pozostałe", gdzie można sklasyfikować niewymienione wprost przyprawy.

Spowoduje to obniżenie stawki VAT z 23% na 8% na niektóre przyprawy, np. paprykę słodką, gałkę muszkatołową.

Jak wynika z objaśnień do działu 09 CN:

mieszanki z dwóch lub większej ilości przypraw objętych tą samą pozycją należy klasyfikować do tej pozycji,

mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych różnymi pozycjami należy klasyfikować do pozycji 0910.

Ponadto dodatek innych substancji do przypraw objętych pozycjami od 0904 do 0910 (lub do ich mieszanek) nie wpływa na ich klasyfikację, pod warunkiem że powstałe mieszanki zachowają podstawowe cechy przypraw z tych pozycji. W przeciwnym wypadku powstałe mieszaniny nie są klasyfikowane w niniejszym dziale. Te zmieszane przyprawy lub zmieszane przyprawy korzenne należy klasyfikować do pozycji 2103.

Niezależnie jednak od klasyfikacji, tj. 0904 do 0910 czy 2103, mieszanki przypraw są opodatkowane stawką 8%. Jak wynika z opisu do działu 09, nie obejmuje ona pieprzu kebab (Piper cubeba) ani innych produktów objętych pozycją 1211 CN.

WAŻNE Mieszanki przypraw podlegają opodatkowaniu stawką 8%.

W wydanych do tej pory Wiążących Informacjach Stawkowych Dyrektor KIS potwierdził, że w dziale 09 CN są sklasyfikowane i podlegają opodatkowaniu stawką 8% nasiona do siewu kminku i czarnuszki (zob. pisma Dyrektora KIS z 4 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDST1-2.450.16.2019.1.APR, oraz z 3 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDST1-2.450.9.2019.1.JC).

10.

Zboża - dział 10 CN

Wymienione w dziale 10 CN zboża są w całości opodatkowane stawką 5% (poz. 7 zał. nr 10 do ustawy o VAT). Są to pszenica i meslin, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, ryż, ziarno sorgo, gryka, proso i ziarno mozgi kanaryjskiej. Jest również kategoria "Pozostałe zboża", czyli niewymienione wprost.

Nie każdy ryż może być sklasyfikowany w dziale 10 klasyfikacji CN. W dziale 10 może być tylko ryż poddany wstępnej obróbce, wymagający gotowania, aby nadawał się do spożycia. Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej Wiążącej Informacji Stawkowej z 17 lutego 2020 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.450.28.2019.1.AP):

WIS

Pozycja 1006 obejmuje "Ryż". Z Not wyjaśniających do HS do pozycji 1006 wynika, że: "Odmiany ryżu, które zostały poddane obróbkom istotnie zmieniającym strukturę ziarna wyłączone z niniejszej pozycji. Ryż poddany wstępnej obróbce termicznej, składający się z poddanych obróbce ziaren ryżu, całkowicie lub częściowo, a następnie odwodnionych, objęty jest pozycją 1904. Ryż częściowo poddany wstępnej obróbce termicznej wymaga przygotowywania do spożycia od 5 do 12 minut, podczas gdy ryż całkowicie poddany wstępnej obróbce termicznej wymaga tylko namoczenia w wodzie i zagotowania przed spożyciem. Ryż »dmuchany«, uzyskiwany w procesie pęcznienia i gotowy do spożycia, także klasyfikowany jest do pozycji 1904".

11.

Produkty przemysłu młynarskiego, słód, skrobia, inulina, gluten pszenny - dział 11 CN

Wszystkie produkty z działu 11 są opodatkowane stawką 5 (poz. 8 zał. nr 10 do ustawy o VAT). W dziale tym są wymienione:

mąka pszenna lub z meslin,

mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin,

kasze, mączki i granulki, zbożowe,

ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006 CN,

zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone,

mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane,

mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713 CN, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714 CN, lub z produktów objętych działem 8 CN,

słód, nawet palony,

skrobie, inulina,

gluten pszenny, nawet suszony.

12.

Nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne, rośliny przemysłowe lub lecznicze, słoma i pasza - dział 12 CN

Wymienione w dziale 12 produkty są opodatkowane stawką:

5 - gdy są przeznaczone do spożycia przez ludzi (poz. 9 zał. nr 10 do ustawy o VAT),

8 - gdy nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi (poz. 9 zał. nr 3 do ustawy o VAT).

O stawce będzie decydowało przeznaczenie towaru przez sprzedawcę, a nie faktyczne wykorzystanie przez kupującego. Nie ma potrzeby odbierania oświadczeń o przeznaczeniu zakupionego towaru.

W dziale tym znajdziemy kilka kategorii towarów, tj.:

nasiona soi, lnu, rzepaku lub rzepiku, słonecznika, nawet łamane; ponadto ustawodawca wymienia kategorię "Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane" - gdzie przykładowo wymienia m.in. orzechy palmowe i jądra, nasiona bawełny, rącznika, sezamu, gorczycy; są to jednak przykładowo wymienione nasiona; niewymienione należy sklasyfikować do kategorii "Pozostałe";

orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane;

mąkę i mączkę, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy;

nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu; nasiona przeznaczone do siewu są opodatkowane stawką 8, a nie 5. Jak czytamy w piśmie Dyrektora KIS z 3 lutego 2020 r. (0115-KDST1-2.450.17.2019.1.APR):

WIS

(...) nasiona tymianku przeznaczone do wysiewu. Oznacza to zatem, że nasiona te nie przeznaczone do spożycia przez ludzi, wobec czego nie spełniają warunku do zakwalifikowania ich do poz. 9 załącznika nr 10 do ustawy.

szyszki chmielowe, niemielone, niesproszkowane ani nie w formie granulek;

rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), stosowane głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane,

chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, buraka cukrowego i trzcinę cukrową, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone;

pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), stosowane głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone;

słomę i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek;

brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucernę (alfalfa), koniczynę, esparcetę, kapustę pastewną, łubin, wykę i podobne produkty pastewne, nawet granulowane.

Tak jak w innych działach również tutaj większość wymienionych roślin ma charakter przykładowy. Jak czytamy w piśmie Dyrektora KIS z 11 lutego 2020 r. (0112-KDSL1-2.450.45.2019.1.BR):

WIS

Nazwy botaniczne roślin z listy obejmującej produkty z poz. 1211 (która nie jest wyczerpująca) zostały podane dla ułatwienia identyfikacji roślin. Wymienienie nazwy botanicznej określonego gatunku nie oznacza koniecznie, że inne rośliny z tej samej rodziny nie objęte niniejszą pozycją.

13.

Szelak, gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne - dział 13 CN

Sklasyfikowane w dziale 13 produkty nie są wymienione wprost w zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT. To oznacza, że co do zasady są opodatkowane stawką 23. Stawka obniżona może być jednak zastosowana do niektórych z nich, gdy będą zaliczane do produktów, w przypadku których o stawce nie decyduje numer CN. Dlatego np. stawka 5 może mieć zastosowanie do towarów, które możemy zakwalifikować jako dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252), a stawka 8, gdy będzie je można zaliczyć do środków leczniczych albo wyrobów medycznych.

W dziale tym są wymienione następujące produkty:

szelak, gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy),

soki i ekstrakty roślinne,

substancje pektynowe, pektyniany i pektany,

agar-agar oraz pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych.

14.

Materiały roślinne do wyplatania i produkty pochodzenia roślinnego - dział 14 CN

Sklasyfikowane w dziale 14 produkty nie są wymienione wprost w zał. nr 3 i 10 do ustawy o VAT. To oznacza, że co do zasady są opodatkowane stawką 23.

Ustawodawca wymienia przykładowe materiały roślinne stosowane głównie do wyplatania, takie jak: bambus, trzcinopalmy rotang (rattan), trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe. Niewymienione materiały, jeżeli spełniają warunki, również mogą być sklasyfikowane w tym dziale.

Natomiast jako przykład produktów roślinnego pochodzenia wymienia linters bawełniany.

15.

Tłuszcze i oleje oraz produkty ich rozkładu, a także woski - dział 15 CN

Produkty sklasyfikowane w dziale 15 są opodatkowane stawką:

5 - gdy są jadalne,

23 - gdy są niejadalne.

To sprzedawca decyduje o przeznaczeniu produktu, późniejsze faktyczne wykorzystanie produktu przez nabywcę nie ma znaczenia.

W dziale 15 CN zostały sklasyfikowane:

tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu,

gotowe tłuszcze jadalne,

woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

16.

Przetwory z mięsa, ryb lub owoców morza - dział 16 CN

Produkty sklasyfikowane w dziale 16 są opodatkowane stawką 5% (poz. 11 zał. nr 10 do ustawy o VAT), z wyjątkiem:

kawioru i jego namiastek,

ekstraktów i soków ze skorupiaków (np. krabów, krewetek, homarów), mięczaków (np. ostryg, omułków, ośmiornic) i pozostałych bezkręgowców wodnych,

skorupiaków (np. krabów, krewetek, homarów), mięczaków (np. ostryg, omułków, ośmiornic) i pozostałych bezkręgowców wodnych, przetworzonych lub zakonserwowanych,

które są opodatkowane stawką 23%.

W dziale 16 zostały sklasyfikowane:

kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi oraz przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów,

pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane,

ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych,

ryby przetworzone lub zakonserwowane,

Z Not wyjaśniających do pozycji 1604 CN wynika, że:

CN

(...) niniejsza pozycja obejmuje m.in. ryby przetworzone lub zakonserwowane w occie, oleju itd.; marynaty rybne (ryba przyrządzona w winie, occie itd., do której dodano przyprawy lub inne składniki); kiełbaski rybne; pasty rybne; produkty znane jako "pasta z sardeli" i "pasta z łososia" (pasty zrobione z tych ryb z dodatkiem tłuszczu) itd.

kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej,

skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane tzw. owoce morza.

Dyrektor KIS w piśmie z 8 lutego 2020 r. (0112-KDSL1-2.450.70.2019.1.BR) potwierdził, że:

WIS

Przetwory spożywcze objęte niniejszym działem, jeśli zawierają więcej niż 20 masy kiełbasy, mięsa, podrobów, krwi, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub dowolnych kombinacji z nich. W przypadku gdy produkt zawiera dwa lub więcej z wymienionych wyżej produktów, produkt ten jest klasyfikowany do pozycji z działu 16, odpowiadającej składnikowi lub składnikom, które dominują masą. Postanowienia te nie mają zastosowania do produktów nadziewanych objętych pozycją 1902 ani przetworów objętych pozycją 2103 lub 2104.

Jak wynika z przeglądu WIS-ów, w tym dziale organy podatkowe klasyfikują np. świeże kanapki z szynką i z serem albo z kurczakiem pakowane w folię (zob. pismo Dyrektora KIS z 18 lutego 2020 r., 0115-KDST1-2.450.45.2019.1.MS) czy hot dogi (zob. pismo Dyrektora KIS z 5 lutego 2020 r., 0115-KDST1-2.450.54.2019.1.APR). To oznacza, że produkty te są opodatkowane stawką 5.

WAŻNE W dziale 16 sklasyfikowane są wyroby garmażeryjne zawierające co najmniej 20 mięsa, ryb lub owoców morza. Gdy nie zawierają owoców morza, są opodatkowane stawką 5. Pozostałe - stawką 23.

17.

Cukry i wyroby cukiernicze - dział 17 CN

Wyroby wymienione w tym dziale są opodatkowane stawką 8 (poz. 2 zał. nr 3 do ustawy o VAT), z wyjątkiem wyrobów cukierniczych (włącznie z białą czekoladą) niezawierających kakao, sklasyfikowanych pod numerem 1704 CN, które są zasadniczo opodatkowane stawką 23%. Od tej zasady mogą istnieć wyjątki, gdyż pod numerem 1704 oprócz białej czekolady, galaretek owocowych, karmelków, toffi, cukierków z masy gotowanej wymienione są pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu. Jeśli mają status wyrobu medycznego lub środka leczniczego, są opodatkowane stawką 8% bez względu na symbol CN (zob. poz. 13 i 14 zał. nr 3 do ustawy o VAT).

Jak czytamy w piśmie Dyrektora KIS z 13 lutego 2020 r. (0112-KDSL1-2.450.52.2019.1.ISN), który powołał się na Noty objaśniające do CN, pozycja 1704:

WIS

(...) obejmuje większość słodzonych produktów spożywczych, które występują na rynku w postaci stałej lub półstałej, generalnie odpowiedniej do bezpośredniej konsumpcji i zbiorowo odnoszące się do słodyczy, wyrobów cukierniczych lub cukierków.

Natomiast pozostałe towary sklasyfikowane w dziale 17 CN będą opodatkowane stawką 8, tj.:

cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej,

pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej,

syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących miód sztuczny, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00