Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 13-08-2022 info
TEMATY:
Artykuł aktualny
na dzień 13-08-2022 info
TEMATY:
Data publikacji: 2020-07-23

Nie każdy przedsiębiorca skorzysta ze świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe z ZUS zostało wprowadzone, by rekompensować utratę lub ograniczenie przychodów z powodu COVID-19 wykonawcom umów cywilnoprawnych lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą.  Przepisy regulujące tę formę wsparcia są jednak na tyle nieprecyzyjne, że ich interpretacja powoduje nierzadko wątpliwości a osoby ubiegające się o wspomniane świadczenie niekiedy spotykają się ze strony ZUS z odmową jego przyznania. Dotyczy to w szczególności wspólników spółek osobowych, tj. spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej czy przypadków, w których przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł wskutek czego nie może on wykazać ich spadku o co najmniej 15%.

Prawo do świadczenia postojowego (po spełnieniu określonych warunków) mają co do zasady osoby prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące umowy cywilnoprawne. W przypadku gdy ZUS odmówi prawa do tego świadczenia niezgadzający się z decyzją odmowną, mają prawo odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie takie składa się pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania kwestionowanej decyzji za pośrednictwem ZUS.

Warunki do przyznania świadczenia postojowego

Warunki, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania świadczenia postojowego wskazane zostały w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o COVID-19). Przedstawia je poniższa tabela.

Tabela. Warunki nabycia prawa do świadczenia przestojowego

Osoby wykonujące umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło)

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00