Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
2022-01-14
W dniu 2022-01-14 brak ważnych terminów
Najbliższe ważne terminy
 • insert_invitation
  2022-01-15
  • Zakończenie inwentaryzacji drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda składników majątku jednostki
 • insert_invitation
  2022-01-17
  • Zapłata podatku leśnego za styczeń 2022 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • Zapłata składek za grudzień 2021 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
  • Opłata roczna za korzystanie z urządzeń w pasie drogowym – dotyczy osób posiadających decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas określony za 2022 r. z góry
  • Złożenie deklaracji podatku leśnego (DL-1) i rolnego (DR-1) na 2022 r. – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
  • Wpłata do PPK za grudzień 2021 r.
 • insert_invitation
  2022-01-20
  • Wpłata zaliczki miesięcznej za grudzień 2021 r.
  • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu 2021 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
  • Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2022 r. zaliczek podatku od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych
  • Wpłata zaliczki kwartalnej za IV kwartał 2021 r.
  • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2021 r.
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
  • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-o, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-W) za grudzień 2021 r.
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00