Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

W salach szkolnych nie można instalować na suficie kamer, by na bieżąco emitować lekcje

Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określa ono zadania dyrektora szkoły związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Jednym z obowiązków dyrektora jest ustalenie we współpracy z nauczycielami sposobu i rodzaju technologii informacyjno-komunikacyjnej wykorzystywanej przez nauczycieli do realizacji zajęć.

W wyjątkowych sytuacjach ze względu na bezpieczeństwo

W świetle aktualnych przepisów dyrektor może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół niej w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia. Zawsze musi to zrobić w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00