Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
today

Aktualność

Data publikacji: 2022-09-21
Data publikacji: 2022-09-21

Umowa o prowadzenie rozliczeń podatkowych - co powinna zawierać

W trakcie nawiązywania współpracy biura rachunkowego z klientem należy określić konkretne jej warunki. Do tego służy umowa. Zanim zostanie jednak podpisana, należy ją szczegółowo omówić z klientem, wskazać mu, co zawiera, i wyjaśnić, jak będzie wyglądała współpraca.

Każda umowa o prowadzenie rozliczeń podatkowych powinna określać co najmniej:

 • ● strony umowy,
 • ● przedmiot umowy,
 • ● przechowywanie dokumentów,
 • ● poufność,
 • ● zobowiązania stron umowy,
 • ● odpowiedzialność stron,
 • ● wysokość wynagrodzenia,
 • ● ustanowienie pełnomocnika,
 • ● wypowiedzenie umowy,
 • ● zakaz konkurencji,
 • ● postanowienia końcowe.

Tabela 17. Elementy umowy o prowadzenie rozliczeń podatkowych

Lp.

Elementy umowy

Opis

1.

Strony umowy

nazwa, adres, numer NIP oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej zarówno biuro rachunkowe, jak i klienta

2.

Przedmiot umowy

uzgodnienie rodzaju prowadzonych urządzeń księgowych (tj. ksiąg i ewidencji), na podstawie których obliczone zostaną podatki

3.

Przechowywanie dokumentów

wskazanie strony i czasu, w którym będzie ona przechowywała dokumenty księgowe

4.

Poufność

zapewnienie klientowi zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych podczas współpracy i po jej zakończeniu

5.

Zobowiązania stron umowy

wskazanie konkretnych obowiązków klientów i biura rachunkowego. Każde zlecenie zlecone poza wskazanymi ramami może być przyjęte do realizacji przez biuro w formie dodatkowo płatnego zlecenia

6.

Odpowiedzialność stron

wyraźnie zaakcentowana zależność, że jeśli klient dostarczy do biura wadliwe dokumenty księgowe, to biuro nie ponosi za to odpowiedzialności, tj. za sporządzenie wadliwych urządzeń księgowych (tj. ksiąg i ewidencji)

7.

Wysokość wynagrodzenia

informacja o sposobie ustalania stawki wynagrodzenia miesięcznego, terminów jej aktualizacji, możliwości zmiany jej wysokości, wskazany termin zapłaty oraz informacja, że wykaz stawek wynagrodzenia stanowi załącznik do umowy

8.

Ustanowienie pełnomocnika

osoby do działania w imieniu klienta przed urzędami administracji państwowej i samorządowej, a w szczególności przed organami podatkowymi

9.

Wypowiedzenie umowy

wskazanie terminu wypowiedzenia oraz wskazanie przyczyn, które umożliwiają rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia

10.

Zakaz konkurencji

zapis utrudniający pracownikowi i klientowi nawiązanie współpracy poza biurem rachunkowym

11.

Postanowienia końcowe

Wskazanie, kto informuje urząd skarbowy o zawarciu współpracy, jak można zmienić warunki umowy i kto umowę otrzymuje

Elżbieta Krywko

.

Więcej na ten temat znajdziesz w publikacji "Zarządzanie biurem rachunkowym">>>

Publikacja w bardzo praktyczny i czytelny sposób opisuje zasady organizacji pracy biura rachunkowego.

Czytelnik dowie się z niej m.in.:

 • Czym się kierować przy wyborze oprogramowania księgowego
 • Jak budować strategię cenową i ustalać ceny za usługi
 • Jak sprawnie przygotować warunki współpracy i negocjować oferty
 • W jaki sposób ustalać wynagrodzenie dla księgowych
 • Jak zbudować dobry zespół pracowników
 • Jakie stosować procedury i instrukcje
 • Jakie są kierunki rozwoju biur rachunkowych

Całość jest poparta przykładami i licznymi instrukcjami, m.in. zawiera także przykład umowy o prowadzenie rozliczeń księgowych.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00