Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 07-10-2022
Artykuł aktualny
na dzień 07-10-2022
Data publikacji: 2022-09-21

Zasady obniżania składki zdrowotnej do zaliczki PIT - wyjaśnienia resortu zdrowia

Od początku 2022 r. obniżenie na liście płac składki zdrowotnej musi następować do kwoty zaliczki podatku dochodowego wyliczonego zgodnie z przepisami ustawy o PIT obowiązującymi 31 grudnia 2021 r. Jednak tej zaliczki na potrzeby stosowania wspomnianego obniżenia, nie należy pomniejszać o składkę zdrowotną w wysokości do 7,75% podstawy jej wymiaru. Potwierdziło to Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

 

Sposób obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej dotyczy także stanu prawnego obowiązującego od 1 lipca 2022 r. po wprowadzeniu Polskiego Ładu 2.0.

Polski Ład skomplikował obliczanie składki zdrowotnej

Po znowelizowaniu przepisu określającego zasady obniżania składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki podatkowej, czyli art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pojawiła się istotna wątpliwość. Dotyczy ona tego, czy zaliczkę na podatek, o której mowa w przywołanej regulacji, powinno pomniejszać się o 7,75% podstawy składki zdrowotnej. Przytoczony przepis stanowi wszakże, że w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika wymienionego w art. 85 ust. 1-13 ustawy zdrowotnej (czyli m.in. pracodawcę), jest wyższa od zaliczki PIT ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2021 r., składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

W opinii Ministerstwa Zdrowia, kalkulując zaliczkę na podatek (według reguł z 2021 r.), do poziomu której powinniśmy obniżyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nie należy stosować pomniejszenia o 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Powyższe wynika ze stanowiska resortu zdrowia z 5 sierpnia 2022 r., w którym stwierdzono:

MZ

(…) w myśl art. 83 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.) możliwe jest obniżenie składki zdrowotnej wyłącznie przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13 tej ustawy, do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00