Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
Data publikacji: 2022-09-20

Zasady określania wynagrodzenia w umowie o pracę i regulacjach wewnątrzzakładowych

Określenie przez strony w umowie o pracę wynagrodzenia odpowiadającego rodzajowi pracy oraz wskazanie składników wynagrodzenia jest jednym z obligatoryjnych elementów umowy o pracę. Zapisy w umowie o pracę dotyczące pensji mogą mieć różną treść - być mniej lub bardziej szczegółowe, nawet jeśli dotyczą wynagrodzenia w podobnej wysokości. Istotne znaczenie ma w tym kontekście to, czy wynagrodzenia w danej firmie są ustalane tylko w umowach o pracę czy regulowane przez wewnętrzne przepisy prawa pracy.

Pozornie prosty obowiązek ustalenia wynagrodzenia w umowie o pracę, nałożony na jej strony przez przepisy Kodeksu pracy, w praktyce sprawia pracodawcom wiele problemów. W publikacji zostaną omówione najważniejsze zasady w tym zakresie, a także wskazane rozwiązania, które rekomenduje się w wątpliwych przypadkach.

1. Precyzyjne określenie wynagrodzenia za pracę

Wysokość wynagrodzeń pracowników zatrudnionych u pracodawców niebędących jednostkami państwowymi czy samorządowymi nie jest określana powszechnymi przepisami prawa. Stawki tych wynagrodzeń, niezależnie od tego, czy zostały ustalone w umowie o pracę czy wewnętrznych postanowieniach płacowych, są określone według zasad rynkowych. W przypadku gdy u pracodawcy obowiązują regulacje wewnątrzzakładowe, to one ograniczają podmiot zatrudniający w zakresie kształtowania wysokości wynagrodzenia. W wyroku z 3 listopada 1976 r. (I PR 165/76) Sąd Najwyższy trafnie wskazał, że wynagrodzenie jako istotny element każdej umowy o pracę powinno być określone w sposób dokładny i niepozostawiający wątpliwości co do umówionych przez strony zasad jego zapłaty.

Jedynie minimalna wysokość wynagrodzenia jest kształtowana przez państwo (w 2022 r. wynosi 3010 zł). Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest jednakowa dla wszystkich pracowników i nie zależy do stażu pracy. Jeśli wynagrodzenie zostanie określone w umowie w taki sposób, że z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy okaże się niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, konieczne jest jego uzupełnienie w formie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie, za który to wynagrodzenie jest należne.

Pracodawca ustalając wynagrodzenie danego pracownika lub siatkę płac w firmie, teoretycznie nie ma żadnych ograniczeń w ustalaniu górnej granicy pensji. W praktyce, jak wynika z ukształtowanego orzecznictwa, wynagrodzenie rażąco wysokie może zostać jednak zakwestionowane jako naruszające zasady współżycia społecznego. Taki zarzut może postawić ZUS w kontekście prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego albo pracodawca, co zdarza się najczęściej wtedy, gdy dochodzi do zmiany kadry zarządzającej firmą.

Swobodę pracodawcy w kształtowaniu pensji pracowników ograniczają ponadto przepisy antydyskryminacyjne. Ustalając wysokość wynagrodzenia, nie można bowiem naruszać zasad równego traktowania w zatrudnieniu.

2. Składniki wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie za pracę często składa się z wielu elementów. W skład wynagrodzenia wchodzą składniki obowiązkowe i dobrowolne. Najważniejszym obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia jest pensja zasadnicza. Może ona zostać określona w umowie o pracę w różny sposób, np. stawką miesięczną, godzinową, prowizyjną czy akordową.

W przypadku niektórych pracodawców powstaje wątpliwość, czy wysokość pensji zasadniczej musi być zawsze wskazana kwotowo. W sytuacji gdy pracownik otrzymuje pensję minimalną, wskazywanie konkretnej kwoty byłoby wręcz błędem, gdyż w każdym roku jest ona inna. Rezygnacja ze wskazania konkretnej kwoty wynagrodzenia w umowie o pracę nie musi jednak dotyczyć tylko pracownika otrzymującego pensję minimalną. Jeśli do poszczególnych stanowisk pracy w firmie wewnętrzne postanowienia płacowe przyporządkowują określone wynagrodzenie ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00