Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 17-08-2022
Artykuł aktualny
na dzień 17-08-2022
Data publikacji: 2022-07-20

Przyznawanie świadczeń ze stosunku pracy w razie śmierci pracownika

Z dniem śmierci pracownika ulega zakończeniu jego stosunek pracy, a prawa majątkowe mu należne przechodzą na osoby do tego uprawnione. Pracodawca nie ma obowiązku ustalania z własnej inicjatywy kręgu osób uprawnionych do przejęcia tych praw. Jeżeli nikt nie zgłosi takiego roszczenia, wówczas wszystkie istniejące uprawnienia majątkowe zmarłego ze stosunku pracy wchodzą do masy spadkowej i podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia.

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z FUS. W razie zaś braku takich osób prawa te wchodzą do spadku (art. 631 Kodeksu pracy).

Prawa majątkowe ze stosunku pracy

Zakres praw majątkowych przechodzących po śmierci pracownika na osoby uprawnione do ich przejęcia obejmuje ogół praw majątkowych, czyli praw o charakterze ekonomicznym, które w chwili śmierci pracownika mu przysługiwały albo które powstały w związku z zakończeniem istnienia stosunku pracy. W wyroku z 10 czerwca 2014 r. (III PK 123/13, OSNP 2015/12/158) Sąd Najwyższy stwierdził, że:

"Użyte w art. 631 § 2 k.p. pojęcie "praw majątkowych" powinno być definiowane w duchu powszechnie akceptowanego w prawie cywilnym znaczenia tego zwrotu. Na gruncie tej ostatniej gałęzi prawa przyjmuje się zaś, że prawo wynikające ze stosunku prawnego ma majątkowy charakter wtedy, gdy bezpośrednio jest uwarunkowane interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego. Mającemu źródło w stosunku ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00