Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
idź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
description

Akt prawny

Akt prawny
archiwalny
Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2320
Wersja archiwalna od 2020-03-01 do 2021-07-01
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2320
Wersja archiwalna od 2020-03-01 do 2021-07-01
Akt prawny
archiwalny
opcje loupe more_vert
ZAMKNIJ close

Opcje

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 5 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2019 r., poz. 2515)  

Na podstawie art. 78 ust. 10 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

loupe more_vert

§ 1.[Rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego] W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 267) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

loupe more_vert

§ 2.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. [1]


1) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, 1495, 1501, 1520, 1556 i 2116.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 5 listopada 2019 r. (poz. 2320)

AKC-U/S

[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. poz. 2515). Zmiana weszła w życie 28 grudnia 2019 r.

Treść przypisu ZAMKNIJ close
Treść przypisu ZAMKNIJ close
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00