Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
 • Monitor Księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
  • Aktualności
   • Zmiany w CIT zostały przyjęte przez Sejm
   • Podwyższenie kwoty limitu zwrotu dla członków personelu Agencji Frontex – projekt rozporządzenia
   • Minister Finansów opublikował nowe wzory PIT-11 i PIT-2
   • Wzory oświadczeń i wniosków składanych przez odbiorców ciepła o wypłatę dodatku
   • Wyodrębnienie e-Urzędu Skarbowego z portalu podatkowego, a zmiany w rozporządzeniu o sposobie przesyłania deklaracji i podań przez podatników
   • Do 30 września 2022 r. należy wpłacić drugą ratę odpisów na ZFŚS i udzielić zaległych urlopów
   • Będzie aplikacja do składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę
   • Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bez wizyty w urzędzie skarbowym
   • Najczęściej popełniane błędy w dokumentach TAX FREE – komunikat MF
   • Nagrody dla powstańców warszawskich bez PIT - rozporządzenie opublikowane w Dz.U.
   • Ustawa o pomocy dla przedsiębiorców udzielanej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego trafiła do Sejmu
   • Ministerstwo Finansów zapewnia, że system KSeF jest bezpieczny i działa prawidłowo
   • Opublikowano nowelizację ustawy o dodatku węglowym
   • NIP-2 – projekt nowego wzoru formularza zgłoszenia identyfikacyjnego
   • Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji podatkowych ORD-IN i ORD-OG
   • Od 20 września 2022 r. sprzedawcy węgla mogą pobierać elektroniczne oświadczenia od kupujących
   • Nowe wersje deklaracji akcyzowych od 2023 r. – projekt
   • Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji podatkowych ORD-WS (z załącznikami ORD-WS/A i ORD-WS/B)
   • Od 13 lutego 2023 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji AKC-UA – projekt
   • Ustawa określająca zasady dofinansowania do niektórych źródeł ciepła została podpisana
   • Do 30 września 2022 r. trwają prekonsultacje dotyczące przyszłości zawodu księgowego
   • Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r.
   • Będą nowe formularze TPR – komunikat MF
   • Fiskalizacja branży myjni samochodowych ponownie odroczona - projekt rozporządzenia MF
   • Zmiany w informacjach o cenach transferowych
   • Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – projekt zmian
   • W 2023 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa
   • Trwają prace nad przedłużeniem ważności Bonu Turystycznego
   • Do 30 września 2022 r. należy złożyć deklaracje CIT-8E
   • 30 września - termin składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych
   • Zaległego urlopu na żądanie można udzielić do 31 grudnia 2022 r.
   • Uproszczenia w wypełnianiu zgłoszeń INTRASTAT - projekt
   • Nowe kryteria wyszukiwania w CRBR - projekt
   • Od 8 września 2022 r. podwyżka stóp procentowych i wzrost stawek odsetek
   • Zaświadczenia o niezaleganiu – wydawane automatycznie w e-US
   • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
   • Pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych
   • Paragonowa akcja KAS
   • Dofinansowania do niektórych źródeł ciepła
   • Świadczenie dla poszkodowanych katastrofą ekologiczną na Odrze
   • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt nowelizacji
   • W 2023 r. odpis na zfśs nie zwiększy się
   • Spółki nieruchomościowe – formularze interaktywne informacji
   • MF wydłużył niektóre terminy w podatku u źródła
   • Zmiany w zasadach korzystania z KSeF - projekt
   • Projekt zmian w zgłoszeniach INTRASTAT
   • Wzrost limitów w podatku od spadków i darowizn - projekt
   • Pomoc dla przedsiębiorców z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej
   • Jednorazowe świadczenie dla płatników poszkodowanych w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze
   • Powrót do niższych stawek VAT - niepewny
   • Od 1 września 2022 r. zmieni się kwota wpłat na PFRON
   • Od 1 września 2022 r. zmieni się wynagrodzenie pracowników młodocianych
   • Nad czym pracuje Komitet Standardów Rachunkowości
   • Projektowane nowe dodatki do niektórych źródeł ciepła
   • Nowy wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
   • Kolejna nowelizacja ustawy akcyzowej wprowadzi uproszczenia dla małych producentów energii odnawialnej
   • Dwa projekty zmian w VAT
   • Normy szacunkowe produkcji rolnej
   • Wpłaty na mikrorachunek
   • Senacki projekt obniżki VAT
   • Wyższy limit dla zastawu skarbowego
   • Wzrost wysokości kar porządkowych
   • Rosną stawki podatków i opłat lokalnych
   • Dodatek węglowy
   • Finansowanie programów mieszkaniowych – zmiany w nazewnictwie w ustawach podatkowych
   • Leasing z gwarancją
   • Zmiany w PKD
   • Chiny członkiem Konwencji w sprawie erozji podstawy opodatkowania
   • Zmiany w kodach ZUS
   • Powierzenie pracy cudzoziemcowi – weszły nowe wzory druków
   • Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej” – wyrok TK
   • Zwolnienia podatkowe w działalności Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego
   • Wyznaczone urzędy do obsługi spółek nieruchomościowych
  • O tym musisz wiedzieć!
   • Slim VAT 3 od 2023 r. – projekt ustawy
   • Jakie zmiany w podatku dochodowym są planowane na 2023 r. – zestawienie tabelaryczne
   • Ograniczenia płatności gotówkowych – odroczone
   • Przychody ze sprzedaży – kolejny krajowy standard rachunkowości
   • Jak uzyskać informację o prowadzonych postępowaniach skarbowych
   • Do końca września należy złożyć informacje dotyczące spółek nieruchomościowych
   • Zmienią się diety i inne należności z tytułu podróży służbowej – projekt kolejnej zmiany rozporządzenia
   • Dodatek węglowy – komu przysługuje
   • BGK udziela gwarancji transakcji leasingowych do końca 2022 r.
   • Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl – zalety i rejestracja
  • O to pytają księgowi
   • Czy wydatki na rzecz rodzin pracowników uczestniczących w imprezie integracyjnej stanowią koszty podatkowe
   • Jak rozliczyć dopłatę do wypoczynku dziecka, które ukończyło 18 lat
   • Czy świadczenie urlopowe jest zwolnione z PIT
  • Raport Monitora Księgowego
  • VAT
   • Czy w związku z rejestracją wynajmującego do VAT trzeba złożyć ZAW-NR
   • Czy faktura spółki cywilnej powinna zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników
   • Czy można odliczyć VAT z faktury z błędnym NIP, mimo braku akceptacji noty korygującej przez sprzedawcę
   • Czy można skorzystać ze zwolnienia z VAT od dostawy gruntu z rozpoczętą budową
   • Czy opłata dodatkowa pobierana za brak biletu parkingowego jest opodatkowana VAT
   • Korzystanie z prawa wyboru opodatkowania nieruchomości VAT – wyrok TSUE
   • Odszkodowanie za nieodebranie towarów nie jest objęte VAT – wyrok NSA
  • Rachunkowość
   • Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową, gdy zaliczkę wypłacono w złotych
   • Jak ująć w księgach rachunkowych utratę wpłaconego zadatku
   • Jak wycenić i rozliczyć w księgach rachunkowych zakup udziałów w innej jednostce
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Jakie skutki ma jednorazowa spłata pozostałej części kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
   • Jak rozliczyć sprzedaż samochodu przez podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym
   • Czy koszty sporu z Dyrektorem KAS mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów
   • Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi administracyjne
   • Czy można zaliczyć do kosztów wydatek na zakup roweru
   • Czy należy pobierać zaliczkę na PIT od upominków przekazanych pracownikom z okazji istotnych w ich życiu uroczystości
   • Czy pracownik, któremu pracodawca wykupuje ubezpieczenie na czas pracy za granicą, osiąga opodatkowany przychód – wyrok NSA
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • Jak ewidencjonować w pkpir nabyte usługi transportowe
  • ZUS
   • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w przypadku dwóch umów zlecenia
  • Kadry i płace
   • Jak rozliczyć zleceniobiorcę z dwóch umów zlecenia z niskim wynagrodzeniem
   • Czy odwołanie stanu epidemii wpływa na limity zwolnień podatkowych świadczeń z zfśs
  • Inne podatki i opłaty
  • Ordynacja podatkowa
   • Trudno uzyskać umorzenie zaległości podatkowych ze względu na COVID - wyrok NSA
 • Ściąga Księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Wykorzystywanie mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej - sprawdź skutki podatkowe
 • Wskaźniki i stawki
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Wskaźniki i stawki wrzesień 2022
 • Temat na czasie
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
 • Dodatek specjalny
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Jak ustalić stawkę VAT - instrukcja
 • Kodeks księgowego
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
   • Przychody ze sprzedaży – Krajowy Standard Rachunkowości Nr 15
 • Monitor Biur Rachunkowych
  Pobierz:

  PDF
  Spis treści
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00