Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Artykuł

Artykuł aktualny
na dzień 27-06-2022
Data publikacji: 2022-06-03

Sponsoring – rozliczenie podatkowe i ewidencja

Jedną ze stosowanych przez przedsiębiorców form promocji jest tzw. sponsoring. Pozwala on przedsiębiorcom zarówno reklamować swoją działalność, jak i wspierać wybrany cel. Sponsorzy mogą nie tylko rozliczyć wydatki na sponsoring w kosztach podatkowych, ale i skorzystać z ulgi podatkowej wprowadzonej 1 stycznia 2022 r.. W opracowaniu przedstawiamy skutki podatkowe oraz ewidencję księgową działań sponsoringowych.

  1. Definicja sponsoringu

Nie istnieje określona przepisami definicja sponsoringu. Konieczne jest zatem posługiwanie się słownikowym znaczeniem tego pojęcia. Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 lipca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.181.2021.4.BS):

MF

wśród działań podejmowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mających na celu kształtowanie popytu na oferowane przez nie towary, usługi bądź markę można wyróżnić sponsoring. Jest on definiowany, jako "finansowanie czegoś, często w zamian za reklamowanie własnej działalności" (za: Słownik wyrazów obcych PWN - wersja internetowa). (…) umowa sponsoringu może przybrać formę tzw. sponsoringu właściwego (wzajemność świadczeń) lub sponsoringu niewłaściwego (który swoim charakterem zbliżony jest do darowizny, gdyż zawiera się w jednostronnym zobowiązaniu się sponsora do finansowania sponsorowanego).

Odnośnie sponsoringu właściwego przytoczyć należy fragment interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lutego 2020 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.548.2019.3.OK). W interpretacji tej czytamy:

MF

(...) w związku z tym, że w przepisach brak jest regulacji odnoszących się do umowy sponsoringu koniecznym jest, aby strony sformułowały w umowie w sposób szczegółowy wzajemne prawa i obowiązki. Przede wszystkim przedmiotowa umowa musi być umową o świadczenie wzajemne tego typu, że sponsor zobowiąże się do finansowego lub rzeczowego wsparcia sponsorowanego, a sponsorowany zobowiąże się do podjęcia działań popularyzujących przedsiębiorcę (np. reklamowania nazwy sponsora, logo czy prowadzonej przez niego działalności). W szczególności istotne jest, aby w sposób jak najbardziej precyzyjny zostały określone wzajemne świadczenia stron oraz jeżeli jest to możliwe, wartość tych świadczeń.

  1. Wydatki na sponsoring jako koszty uzyskania przychodów

Koszty sponsoringu właściwego są niewątpliwie ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie są to jednocześnie wydatki wymienione w katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. W szczególności nie są to wydatki na cele reprezentacji, które nie stanowią kosztów podatkowych ze względu na art. 16 ust. 1 pkt 28 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof. W konsekwencji koszty sponsoringu właściwego mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.181.2021.4.BS):

MF

(...) gdy umowa zawarta między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub świadczeń, sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamowym, można mówić o tzw. sponsoringu właściwym. Stanowi on w istocie odpłatne nabycie usług reklamowych. Koszty sponsoringu właściwego stanowią wówczas w całości koszty uzyskania przychodów sponsora.

Inaczej rzecz się ma w przypadku kosztów sponsoringu niewłaściwego. Ponoszone przez sponsorów wydatki mają wówczas charakter darowizn, a więc są wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 11 updof. Jak czytamy we wskazanej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lipca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.181.2021.4.BS):

MF

(...) w przypadku, gdy sponsor nie otrzymuje żadnego świadczenia wzajemnego od podmiotu sponsorowanego, poniesione przez niego wydatki mają charakter darowizny (tzw. sponsoring niewłaściwy). Wówczas należy mieć na względzie postanowienia art. 16 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p., zgodnie z którym, darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju - z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w tym przepisie - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W praktyce zdarza się, że świadczenia sponsora przekraczają wartość świadczeń sponsorowanego. Organy podatkowe uważają, ...

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00