Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
import_contacts
 • Monitor Księgowego
  Spis treści
  • Prawo w spółkach
   • Czy spółka akcyjna musi wydać akcjonariuszom dokumenty akcji
   • Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.
  • VAT
   • Czy pomyłka w oznaczeniu miesiąca rozliczeniowego w deklaracji VAT-7 powoduje sankcje podatkowe
   • Jakie są skutki przekształcenia spółki jawnej w podmioty jednoosobowe
   • W jaki sposób dokonać rozliczenia upominków rozdanych na targach
   • Czy nadzór budowlany osobno fakturowany jest traktowany jak usługi budowlane
   • Jak prawidłowo rozliczyć VAT od paliwa na dzierżawione środki transportu
   • Jak rozliczyć zaliczkę pobraną od kontrahenta na poczet przyszłej sprzedaży eksportowej
   • Czy brak kopii faktury u sprzedawcy zawsze pozbawia prawa do odliczenia VAT u nabywcy
   • Czy moment powstania obowiązku podatkowego VAT od wykonanych prac budowlanych jest związany z wystawianiem faktur VAT
   • Kiedy można odliczyć VAT naliczony z duplikatu faktury za media
   • Jak rozliczyć VAT od importu usług transportowych
   • Kiedy usługę leasingu uznaje się za „wykonaną” i uprawniającą do odliczenia VAT
   • Jak długo w budownictwie będzie stosowana stawka VAT w wysokości 7 procent
  • Rachunkowość
   • Jakie kwalifikacje musi spełniać główny księgowy spółki z o.o. będącej własnością gminy
   • Czy istnieją wyłączenia z corocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
   • Jak zaewidencjonować wniesienie aportu do spółki kapitałowej
  • Ubezpieczenia
   • Co z deklaracją ZUS po śmierci pracownika
   • Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą płaci składki od zleceń
  • Prawo pracy
   • W jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za urlop proporcjonalny
  • Prawo cywilne
   • Jak prowadzić negocjacje
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
   • Czy należy zapłacić podatek, gdy umowa okazała się bezskuteczna
   • Czy umowa pożyczki udzielanej przez zagraniczną spółkę podlega opodatkowaniu
  • Opłata skarbowa
   • Czy wniosek o oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym podlega opłacie skarbowej
  • Z praktyki komisarza skarbowego
   • Jak rozliczać podatki po zmianach organizacji urzędów skarbowych
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Kiedy wierzytelność w stosunku do upadłego kontrahenta staje się kosztem
   • Jak podatkowo rozliczyć stworzenie przez firmę programu komputerowego z wykorzystaniem dotacji
   • W jakich sytuacjach wypłata ryczałtu samochodowego nie będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Najnowsze orzecznictwo
   • Czy od nadpłaty należy się oprocentowanie, jeżeli powstała w wyniku błędu organu podatkowego
   • Kiedy można przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
   • Czy wynajem powierzchni biurowej powoduje podwyższenie stawki podatku od nieruchomości
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
   • Jakie skutki podatkowe spowoduje zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu
   • Czy zakup domeny internetowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
   • Czy płatności leasingobiorcy na rzecz leasingodawcy przed i po zakończeniu używania przedmiotu leasingu można zaliczyć do kosztów
   • Czy do używanych sezonowo środków trwałych można stosować premię amortyzacyjną
   • Jak należy rozliczyć wpływy z przyszłych rat leasingowych należne leasingodawcy po rozwiązaniu umowy leasingu
  • Rozrachunki z bankiem
   • Jak ewidencjonować weksel własny in blanco oraz poręczenie wekslowe jako zabezpieczenie kredytu
  • Ordynacja podatkowa
   • Czy można się odwołać od niekorzystnej dla podatnika interpretacji prawa podatkowego
 • Temat na czasie
  Spis treści
   • Jak skorzystać z odliczeń w 2003 r. - porównanie z przepisami na rok 2004
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00