Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
import_contacts
 • Monitor Księgowego
  Spis treści
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
   • Czy wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej można zaliczyć do kosztów
   • Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportem samochodu osobowego będącego środkiem trwałym
   • Czy rozsyłanie folderów reklamowych za pośrednictwem poczty jest reklamą publiczną
  • Prawo pracy
   • Jaki wpływ ma umowa o wspólnej działalności socjalnej na odpis podstawowy na ZFŚŚ
   • Czy kara umowna jest dopuszczalna w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
  • VAT
   • Czy sprzedaż używanego pianina jest opodatkowana VAT
   • Czy można odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup produktów żywnościowych i odzieży ochronnej dla pracowników
   • Czy wadliwe określenie stawki podatku zamiast zwolnienia ma wpływ na prawo do odliczenia VAT
   • Czy mały podatnik zawsze wystawia fakturę VAT-MP
   • Czy po wejściu do Unii Europejskiej sprzedaż gruntów budowlanych będzie opodatkowana VAT
   • Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup usług notarialnych związanych z zakupem udziałów
   • Jaki kurs waluty należy zastosować za wykonanie robót budowlano-montażowych, gdy faktura jest wystawiona w walucie obcej
   • Czy w 2004 r. zakład fryzjerski powinien mieć kasę fiskalną
   • Jak odliczyć VAT od zakupów dokumentujących wydatki poniesione na samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej
   • Jak rozliczyć VAT od usługi transportowej wykonanej przez firmę zagraniczną
   • Kiedy VAT naliczony w związku z nabyciem prasy rozlicza się strukturą zakupów
   • Czy otrzymanie duplikatu faktury zobowiązuje podatnika do dokonania korekty podatku wynikającego z faktury pierwotnej
   • Jak prawidłowo rozliczyć zamianę towaru na usługę
   • Jaka stawka obowiązuje na usługi wynajmowania nieruchomości na cele niemieszkalne
   • Czy można wystawić faktury korygujące po kilku miesiącach od rozwiązania umowy
  • Rachunkowość
   • Co oznacza ,,wyższe wykształcenie ekonomiczne” głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych
   • Czy składniki majątkowe objęte wyłącznie ewidencją ilościową podlegają inwentaryzacji
   • Jak aktualizować zapasy, które częściowo utraciły przydatność użytkową
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Czy wydatki akcjonariusza na nabycie długu spółki pomniejszają przychód ze sprzedaży akcji
   • Jak obliczać koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia nie opłaconych w pełni akcji
   • Czy darowując synowi dom tracę prawo do ulgi budowlanej
  • Ubezpieczenia
   • Czy należy potrącać składki od wynagrodzenia otrzymywanego za granicą
   • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy
  • Rozrachunki z bankiem
   • Jak ewidencjonować zastaw jako zabezpieczenie kredytu bankowego
  • Prawo cywilne
   • Czy brak zawiadomienia przez bank o niespłaceniu kredytu przez dłużnika zwalnia poręczyciela
  • Prawo w spółkach
   • Jak spółka z o.o. ma połączyć udziały, aby nie powstały udziały cząstkowe
   • Spółka z o.o. może scalać udziały o niskim nominale w udziały o wyższym nominale
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
   • Czy ustanowienie hipoteki zwykłej i kaucyjnej podlega opodatkowaniu
   • Czy umorzenie udziałów w spółce z o.o. podlega opodatkowaniu
   • Czy pożyczka udzielona spółce przez wspólnika na działalność gospodarczą podlega zwolnieniu
  • Najnowsze orzecznictwo
   • Czy decyzja organu podatkowego I instancji przerywa bieg terminu przedawnienia
   • Czy świadczenia pracownicze wynikające z układu zbiorowego są opodatkowane podatkiem dochodowym
   • Jak ustalać podatek od nieruchomości wspólnej małżonków
  • Z praktyki komisarza skarbowego
   • Jak prawidłowo rozliczyć podatek od umów zlecenia lub o dzieło zawartych z cudzoziemcami
  • Ordynacja podatkowa
   • Ile czasu ma podatnik na odbiór na poczcie listu z urzędu skarbowego
 • Temat na czasie
  Spis treści
   • Najem, dzierżawa, leasing w działalności gospodarczej
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00