Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
import_contacts

Monitor Księgowego (Numer sygnalny)

100 , październik 2003
 • Monitor Księgowego (Numer sygnalny)
  Spis treści
  • VAT
   • Jakie są warunki zwrotu podatku naliczonego od zakupów inwestycyjnych
   • Kiedy można wystawiać zbiorcze faktury korygujące
   • W jaki sposób prawidłowo rozliczać VAT od sprzedaży robót budowlanych przez wykonawców i podwykonawców
   • Jak rozliczać VAT przy imporcie usług opłacanych w ratach
   • Jakie są skutki niewystawienia faktury VAT
   • Kiedy można odliczyć VAT z faktury za usługi leasingowe
   • Jak wystawiać faktury dla osób zagranicznych
   • Jakie są skutki wyprzedaży składników majątku likwidowanej spółki z o.o.
   • Czy biuro nieruchomości musi mieć kasę fiskalną
   • Czy wniesienie aportu powoduje skutki w VAT
   • Jakie są skutki odmowy przyjęcia faktury dla sprzedawcy usług budowlanych
   • W jaki sposób rozliczać podatek z faktury korygującej
   • Jakie są skutki odsprzedaży samochodu ciężarowego pracownikowi
   • Kiedy rozliczyć fakturę za usługi telekomunikacyjne
  • Rachunkowość
   • Jak prawidłowo dokumentować i ewidencjonować odpisywanie w koszty materiałów w dniu ich zakupu
   • Jakie są skutki rachunkowe wydania własnego towaru na potrzeby firmy
   • Jak prawidłowo ewidencjonować wpłaty na ZFŚS
   • Czym są pozostałe przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
   • Czy praktyka zawodowa w dziale płac uprawnia do otrzymania certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
   • Jak naliczyć i zaewidencjonować wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
  • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
   • Czy niedobory ujawnione podczas inwentaryzacji można zaliczyć do kosztów
   • Kiedy kaucja określona w umowie leasingu stanowi przychód
   • Czy VAT naliczony wynikający z wadliwej faktury można zaliczyć do kosztów
   • Jak ustalić moment rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych wniesionych aportem
   • Jak amortyzować fabrycznie nowe środki trwałe
  • PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
   • Czy udziały sprzedać, czy umorzyć
   • Kiedy ewidencja ryczałtowca jest prawidłowa
   • Jakie są skutki zawarcia transakcji z krewnym
   • Jak ustalić indywidualną stawkę amortyzacji dla używanego lokalu i samochodu
  • ROZRACHUNKI Z ZUS
   • Jakie kody w dokumentach ubezpieczeniowych od 1 października 2003 r.
   • W jaki sposób wypełniać dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS od 1 października 2003 r.
  • Rozrachunki z bankiem
   • Jak wyceniać bankowe lokaty terminowe
  • PRAWO PRACY
   • Kto ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy
   • Kiedy następuje rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Co z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
  • PRAWO CYWILNE
   • Jakie są nowe zasady ustalania nazw firm
   • Pełnomocnictwo czy prokura
  • PRAWO W SPÓŁKACH
   • Jak skutecznie podejmować uchwały spółki z o.o. na odległość
   • Czy w 2003 r. spółki z o.o. muszą podnieść nominał udziałów
  • Podatek od nieruchomości
   • Czy ochotnicza straż pożarna płaci podatek od dzierżawionych gruntów
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
   • Jakie warunki należy spełnić, aby pożyczka na działalność gospodarczą podlegała zwolnieniu
   • Czy ustanowienie hipoteki przymusowej jest opodatkowane
  • Opłata skarbowa
   • Czy można uiścić opłatę skarbową przekazem elektronicznym
  • Ordynacja podatkowa
   • Jak bronić się po nałożeniu kary porządkowej
   • Czy umorzenie zaległości podatkowych jest pomocą publiczną
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00