Wyszukaj według identyfikatora
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
import_contacts
 • Monitor Księgowego
  Spis treści
  • Rozrachunki z bankiem
   • Jak ujmować w księgach rachunkowych kredytobiorcy przewłaszczenie praw własności
  • Rachunkowość
   • Jak rozliczyć i zaewidencjonować podróż służbową pracownika korzystającego z samochodu prywatnego
   • Umowa o używanie do celów służbowych prywatnego samochodu osobowego
   • Jak ewidencjonować i wykazać w sprawozdaniu finansowym utracone należności
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych
   • Jak opodatkować przychód osoby fizycznej z tytułu uczestnictwa w kursie językowym
   • Czy można się rozliczać z fiskusem w urzędzie miejsca zamieszkania, mając meldunek w innej miejscowości
  • VAT
   • Czy ustanowienie użytkowania jest opodatkowane VAT
   • Jak skorygować deklarację VAT-7 w rok po niewykazaniu nadwyżki podatku do przeniesienia
   • Czy z faktury dokumentującej zakup materiałów reklamowych można odliczyć VAT
   • Jak rozliczyć VAT od odsprzedaży używanych samochodów osobowych z importu
   • Czy VAT płaci gmina czy urząd gminy
   • Jaką stawkę VAT należy zastosować wykonując usługi transportowe poza granicami kraju
   • Czy można odliczyć VAT z faktury za usługi opodatkowane stawką 22% wykonane z materiałów opodatkowanych stawką 7%
   • Czy w 2003 r. można odliczyć ulgę z tytułu zakupu kasy fiskalnej w 2002 r.
   • Jak wyliczyć zwrot podatku naliczonego od zakupów częściowo sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
   • Jak prawidłowo należy dokumentować i rozliczać VAT przy zakupie kolonii dla dzieci
   • Czy można refakturować na klienta koszty znaczków skarbowych
   • Kiedy faktura na rzecz osoby zagranicznej powinna zawierać NIP i podpis nabywcy
   • Czy VAT od przedpłaty należy zapłacić w miesiącu jej pobrania, czy w miesiącu wystawienia faktury
  • Podatek dochodowy od osób prawnych
   • Jak określić wartość znaku towarowego w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
   • Jak rozliczyć w czasie koszty rozmów telefonicznych
   • Czy agio stanowi przychód spółki z o.o.
   • Do kiedy można rozliczyć stratę w przypadku ogłoszenia upadłości
  • Ubezpieczenia
   • Czy przybrana córka pracownicy ma prawo do renty rodzinnej
   • Kto powinien zainstalować poprawkę do „Płatnika”
  • Prawo pracy
   • Czy za święto przypadające w sobotę należy się dodatkowy dzień wolny
   • Czy po przejęciu zakładu pracy pracownicy mają prawo do trzynastki
   • Jakie są skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia w 2004 r.
  • Prawo cywilne
   • Kiedy przedsiębiorca może odwołać ofertę
   • Czy uznanie długu stanowi przyczynę przerwania przedawnienia
  • Prawo w spółkach
   • Czy zmiany składu osobowego w spółce cywilnej ograniczają odpowiedzialność za zobowiązania
   • Jakie będą skutki zawarcia umowy o wartości przekraczającej dwukrotność kapitału zakładowego w 2004 r.
  • Podatek od nieruchomości
   • Czy wspólnota mieszkaniowa może być podatnikiem podatku od nieruchomości
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych
   • Jak prawidłowo rozliczyć przed urzędem skarbowym pożyczkę udzieloną spółce przez udziałowca
  • Z praktyki komisarza skarbowego
   • Do czego zobowiązuje wynik kontroli
  • Ordynacja podatkowa
   • Czy podatnik może się domagać od organu podatkowego rekompensaty utraconych zysków
   • Czy złożenie deklaracji po terminie wyłącza prawo do „czynnego żalu”
  • Opłata skarbowa
   • Czy skarga podlega opłacie skarbowej
close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00